Internet of Things gaat de agrofoodsector revolutionair veranderen

Ontvang onze verse kennis maandelijks in je mailbox.

Autonoom opererende drones, zelfsturende teelt en plukrobots zullen in de toekomst geen bijzonderheid zijn. Internet of Things (IoT) gaat bedrijven en processen in de agrofoodsector revolutionair veranderen. Gaandeweg wordt de visie van een netwerk van met internet verbonden sensoren en intelligente apparaten (things) werkelijkheid.

Machines, voertuigen, drones, weerstations en allerlei andere apparaten kunnen door het Internet of Things data verzamelen, onderling communiceren, autonoom beslissingen nemen en gericht worden aangestuurd. Hierdoor kan bijvoorbeeld de teelt van gewassen worden geoptimaliseerd, productieprocessen efficiënter ingericht worden en de productkwaliteit en voedselveiligheid nog beter gewaarborgd worden. Heb je er al over nagedacht wat dit jouw organisatie kan opleveren?

4 voorbeelden waarin Internet of Things in de agrofoodsector succesvol wordt toegepast

IoT wordt binnen de agrofoodsector nu al toegepast. Ook al zijn de sensoren of apparaten nog niet altijd direct aan internet gekoppeld, het principe van combineren van data van verschillende bronnen voor de aansturing van processen is hetzelfde. En het aantal met internet verbonden slimme apparaten en het gebruik in allerlei processen zal alleen maar toenemen. Een viertal succesvolle voorbeelden:

 • In de aardappelteelt wordt op basis van weersinformatie en metingen in het veld het risico op aardappelziektes zoals Phytophthora voorspeld. Telers kunnen op basis daarvan gericht spuiten. Het gevolg? Een gunstig effect op de kosten en duurzaamheid van de teelt.
 • Precisieteelt van gewassen vindt plaats door de omstandigheden rondom het gewas (bodem, lucht en water) en het gewas zelf te monitoren. Dit gebeurt met sensoren, maar ook met beeldanalyse. Hierdoor kun je precies de hoeveelheid meststoffen en water toe dienen die nodig is voor optimale groei.
 • In de tuinbouw wordt het klimaat in de kassen volledig geautomatiseerd aangestuurd op basis van monitoring van temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en weersinformatie. Hierdoor kan het meest gunstige klimaat gecreëerd worden om de gewassen te laten groeien.
 • Temperatuur, luchtvochtigheid en zonuren tijdens teelt van fruit wordt gecombineerd met data uit dataloggers die meegaan met het transport van het product. Op basis van historische gegevens in modellen geeft dit inzicht in de houdbaarheid (shelf life) en wordt het logistieke proces zo aangestuurd dat bijvoorbeeld ‘ready to eat’ mango’s op het juiste moment in het schap liggen.

Internet_of_Things.jpg
De toepassingen van Internet of Things worden steeds geavanceerder

De kracht van IoT reikt verder dan processen efficiënt aansturen of monitoren. De toepassingen worden steeds geavanceerder door data uit verschillende bronnen te combineren en analyseren. Zie bijvoorbeeld het determineren van bacteriën of risicogestuurde voedselinspecties in onderstaande voorbeelden, waar IoT en big data analyse elkaar versterken.

Bacteriën determineren met IoT
Mars en IBM zijn enige tijd geleden een samenwerking gestart die gericht is op het in beeld brengen van DNA en RNA van bacteriën die in wereldwijde voedselketens voorkomen. Het doel is om een genetische database op te bouwen van bacteriën die in voedselproducten voorkomen. Waarom? Het helpt bij het sneller determineren van bacteriën in monsters van voedingsmiddelen.

Hier is echter enorm veel data mee gemoeid. Door deze data in verband te brengen met data over weers- en transportomstandigheden en andere relevante data uit de supply chain krijgen we inzicht in de omstandigheden waaronder besmettingen zich voordoen. Aan de hand van die parameters kunnen we risico’s op besmettingen in de toekomst voorspellen.

Risicogestuurde voedselinspecties met IoT
In een eerdere blog schreven we over het openbaar maken van inspectierapporten van de NVWA en wat dit voor de voedselveiligheid kan betekenen. In Chicago wordt op basis van het combineren van informatie uit inspectierapporten met andere openbare data en het toepassen van predictive analysis technieken voorspeld welke restaurants mogelijk de regelgeving rondom voedselveiligheid minder nauw nemen. Ze vonden een aantal parameters op basis waarvan de waarschijnlijkheid van overtreding van de regels wordt afgeleid zoals: eerdere overtredingen, frequentie van inbraken in de buurt en temperatuurdata. Door gerichte inspectie kan men sneller optreden en actie ondernemen.  

communication-1439187_960_720.jpg 

3 succesfactoren voor Internet of Things in agrofood

Om de mogelijkheden van IoT in de hele breedte te gebruiken is het nodig om over de muren van je eigen toepassingen heen te kijken. Het staat vast dat we met IoT veel meer te weten kunnen komen en veel meer (nieuwe) data beschikbaar kunnen maken. Maar er zijn drie succesfactoren die bepalen wat de innovatiekracht van IoT in agrofood écht gaat worden:

 1. Standaardisatie
  De voordelen van IoT zijn groot, maar het aantal uiteenlopende protocollen om met andere apparaten te communiceren helaas ook. Geen van alle spreekt één taal of werkt via hetzelfde principe. Hierdoor dreigt een figuurlijke Babylonische spraakverwarring. Standaardisatie van protocollen en de werkwijze is nodig om de brede toepassing van Internet of Things mogelijk te maken.
 2. Big data analyse
  IoT levert meer en nieuwe data op om processen te monitoren en te sturen, afwijkingen snel te signaleren of zelfs voorspellingen te doen. Analyseren van grote hoeveelheden data die eerder slechts beperkt beschikbaar waren vergt wel de juist tools en expertise. De vraag is hoe je die data kunt gebruiken om je manier van werken te verbeteren. Big data analyse zoekt naar verborgen patronen, onbekende correlaties, trends, afwijkingen en fouten en andere voor de business relevante informatie in grote gecombineerde datasets. Hiermee worden in de toekomst de echte grensverleggende toepassingen gecreëerd.
 3. Datakwaliteit
  Combineren van data van verschillende apparaten en bronnen is uitdagend. Het nemen van de juiste beslissingen op basis van die data staat of valt bij de kwaliteit van de data. Bij het combineren gaat het om het op elkaar afstemmen van data uit verschillende bronnen. Data moet valide, consistent, nauwkeurig, volledig en up to date zijn.

Meer weten over de mogelijkheden van Internet of Things voor uw organisatie of over datakwaliteit en analyse? Onze specialisten vertellen u graag over de ontwikkelingen, interessante voorbeelden uit de agrofood praktijk en de laatste mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

NEEM CONTACT OP MET EEN SPECIALIST

 

Comments

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies