Blog

Ontvang onze verse kennis maandelijks in je mailbox.

Verse kennis van het blog van Q-ray

Q-ray is dankzij haar werkzaamheden al meer dan 20 jaar ondergedompeld in de Agro, Food, Feed and Flowers markt. Vanuit een Wageningse achtergrond bundelen we kennis van de sector en veel ervaring bij diverse marktpartijen met jarenlange ervaring in ICT-advies, informatieanalyse en systeemontwikkeling. En dat levert veel mooie en bijzondere verhalen op. Onze ervaringen, bevindingen en andere zaken die ons óf onze klanten opvallen delen we daarom graag met je in dit blog. Zodat jij de sector kunt versterken met verse kennis.

8 dec

Waarborg voedselveiligheid en duurzaamheid met blockchain technologie

In de roep naar duurzaam en veilig voedsel nemen de eisen die gesteld worden aan transparantie in versketens een steeds grotere vlucht. Het is een uitdaging om de authenticiteit en betrouwbaarheid van data en informatie door de keten heen goed te borgen. Centrale systemen die het verhaal achter het product (productie, herkomst, bewerkingen, logistiek etc.) moeten borgen zijn nog vrij basaal. Bovendien zijn ze voor de keten deelnemers en de consument moeilijk te verifiëren. Hierdoor staat de waarde die aan keurmerken of duurzaamheidsclaims wordt gehecht constant onder druk. De inzet van blockchain technologie zou het vertrouwen en de transparantie in agrofood ketens kunnen verhogen.

Lees meer

Door:Bart van de Beek  

1 dec

Voedselagenda verlegt accent naar gezonde en duurzame voeding: wat betekent dit voor bedrijven in de keten?

Nederland wil koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Dat schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Dam in een gezamenlijke kamerbrief van 21 november 2016. Hierin doen zij uit de doeken hoe zij aan integraal beleid voor veilig, gezond en duurzaam voedsel invulling willen geven. Bescherming van de volksgezondheid en voortzetting van de inzet op voedselveiligheid blijven hoogste prioriteit, maar het accent van de voorgestelde impulsen verschuift naar gezonde en duurzame voeding. Wat betekent dit voor bedrijven in de voedselketen?

Lees meer

Door:Henk Aarts  

23 nov

Meer grip op voedselveiligheid door het openbaar maken van NVWA inspectierapporten?

Op 1 november 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wijziging van de wet, waardoor onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) onderzoeks- en inspectiegegevens openbaar mag maken. Niet geheimhouding, maar openbaarheid is in het vervolg de regel. Het is een goede stap in de richting van een transparante voedselketen en grip op voedselveiligheid. Maar wat levert dit besluit uw bedrijf in de voedselketen op?

Lees meer

Door:Henk Aarts  

15 nov

Voedselveiligheid controleren met je smartphone: zin of onzin?

Als het aan het Nederlands instituut voor voedselveiligheid RIKILT ligt dan kan de consument in de toekomst voedselveiligheid controleren met zijn of haar smartphone. RIKILT gaat in een Europees project namelijk onderzoeken hoe de manier waarop voedsel wordt gecontroleerd verbeterd kan worden. Nu wordt veelal gecontroleerd door op locatie monsters te verzamelen en deze in laboratoria te analyseren op onder andere antibiotica, pesticiden, allergenen of natuurlijke toxines. RIKILT  verwacht dat een deel van deze metingen sneller en dus goedkoper kan worden uitgevoerd. En op termijn kunnen consumenten mogelijk zelf op voedselveiligheid controleren met een smartphone. Heeft deze ontwikkeling consequenties voor uw bedrijf in de voedselketen?

Lees meer

Door:Henk Aarts  

10 nov

Effectief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met behulp van een AdviesApp

De akkerbouw staat voor verschillende uitdagingen. Eén daarvan is het optimaal gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen door toepassing op het juiste moment en in de juiste verhoudingen en hoeveelheden. Dit is met name belangrijk met het oog op de kosten en het milieu. Vanuit milieuperspectief zijn er steeds strengere eisen rondom gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer

Door:Bart van de Beek  

2 nov

Voedselverspilling tegengaan? Houdt je data vers

Het tegengaan van (grootschalige) voedselverspilling is een van de belangrijkste uitdagingen in de gehele voedselindustrie, ook voor jou. Alleen al in Nederland verspillen huishoudens zo’n 110 tot 165 kilo voedingswaren per jaar, ongeveer een derde van hun voedsel. Daarbovenop gooit de voedingsindustrie gemiddeld voor 2 miljard euro aan voedsel weg. Met andere woorden, voedselverspilling is een serieus probleem. En dan hebben we het alleen nog over Nederland.

Lees meer

Door:Bart van de Beek  

27 okt

Grip op voedselveiligheid in de keten met de Rapid Alerts app

Door de toenemende vraag naar voedsel, de complexe productie- en handelsketen en de groeiende data- en informatiestromen is het een uitdaging om grip te krijgen op voedselveiligheid. Om dit te bewerkstelligen zijn kennisdeling en het op de juiste manier inzetten van data essentieel. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig bestaan er al verschillende tools die dit combineren en die jou ondersteunen bij het beheersen en borgen van voedselveiligheid. De Rapid Alerts app is daar een goed voorbeeld van.

Lees meer

Onderwerpen: Food, Onderwerpen: IT

Door:Henk Aarts  

18 okt

Voedselfraude aan banden gelegd met Big Data

Gesjoemel in de voedselindustrie is voor jou, veel andere bedrijven in de keten en de overheid een hoofdpijndossier. Je wilt juist de risico’s rondom voedselfraude zoveel mogelijk beperken. Frauduleuze praktijken, zoals bijvoorbeeld onjuist etikettering en het zonder vermelding vervangen van duurdere ingrediënten door goedkopere, blijven echter aan het licht komen.

Lees meer

Onderwerpen: Food, Onderwerpen: data

Door:Bart van de Beek  

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies